Visit Moldova

Wooden churches from Moldova

The Republic of Moldova has a rich history, which over time has left its mark on its architecture. Although there are many churches and monasteries in the country, some of them are a special attraction, namely, the wooden churches. These are part of the family of Romanian wooden churches,...

Biserici de lemn din Moldova

Republica Moldova are o istorie bogată, care pe parcursul timpului a lăsăt o amprentă în arhitectura acesteia. Deși pe teritoriul țării se găsesc numeroase biserici și mănăstiri, unele dintre ele, reprezintă o atracție aparte, și anume, bisericile de lemn. Acestea fac parte din familia de biserici de lemn românești,...

Stay active in Moldova

As small as it is, Moldova offers a diversity of touristic activities that will help you uncover its beauty. Even if the country has no access to sea or mountains, it still has a vast list of places that will keep you moving. From the rocky hills in...

Fii activ în Moldova

Deși are un teritoriu mic, Moldova oferă o mare diversitate de activități turistice care vă ajută să descoperiți frumusețea. Chiar dacă țara nu are acces la mare sau munți, puteți găsi o altă gamă de activități ce vă vor energiza.. De la dealurile stâncoase din Nord, care sunt bune...