Regulament

Termeni şi Condiţii

Societatea comercială ”INFOTURISM GRUP” SRL (marca inregistrata Visit Moldova), INDO 1009600019091, cu sediul mun. Chişinău, sec. Centru, str. Puşkin A., 24, Republica Moldova, determină termeni și condiții generale de folosire, și achiziționare serviciilor turistice disponibile.

Aceşti termeni şi condiţii, care pot fi amendați din când în când, se aplică direct sau indirect (prin distribuitori) tuturor serviciilor noastre disponibile online, prin e-mail sau telefon. Prin accesarea, căutarea şi utilizarea website-ului/softului nostru şi/sau prin efectuarea unei rezervări/plăți, confirmaţi şi sunteţi de acord că aţi citit, înţeles şi aţi fost de acord cu toţi termenii şi condiţiile precizate mai jos, fără restricții, în caz de dezacord cu punctele descrise, puteți să nu utilizați serviciile oferite.

Aceste pagini, conţinutul şi infrastructura acestor pagini şi serviciul de rezervări online oferit pe aceste pagini şi prin acest website („serviciul”) sunt în proprietatea, operate şi furnizate de www.visitmoldova.travel („Visitmoldova”, „noi”, „nostru” ori „noastre”) şi sunt furnizate doar pentru uzul dumneavoastră personal, non-comercial, conform termenilor şi condițiilor de mai jos.

SERVICII

 1. Prin intermediul paginii web www.visitmoldova.travel și/sau softului specializat, compania ”INFOTURISM GRUP” SRL și partenerii afiliaţi, oferă o bază de date online de rezervare şi achitare a serviciilor turistice, pe pagina web pot fi afişate ofertele disponibile de cazare, transport, tururi turistice, excursii, precum şi preţurile acestora la momentul interpelării.
 2. Informaţia oferită pe pagina noastră web la interpelarea clientului privind variantele de excursii și cazare, preţurile acestora reprezintă informaţia oferită de partenerii structurilor de cazare, companii de transport precum și servicii proprii turistice care sunt prestate conform cererii solicitate.
 3. Prin acest website, noi (www.visitmoldova.travel) oferim o platformă online prin intermediul căreia oferim servicii de cazare temporară (de ex.: hoteluri, moteluri, hosteluri și B&B, numite ˝cazare/cazări˝) servicii de călătorii, excursii turistice, transport ce pot fi rezervate, şi prin care vizitatorii website-ului pot face aceste rezervări.
 4. Serviciile companiei Infoturism Grup sunt disponibile exclusiv pentru utilizarea personală şi non-comercială. De aceea, utilizatorul nu are permisiunea de a revinde, folosi, copia, monitoriza, afişa, salva sau reproduce orice conţinut sau informaţie, software, produse sau servicii disponibile pe website-ul Visitmoldova pentru orice activitate sau scop comercial sau competitiv.
 5. Pagina noastră web nu este şi nu trebuie interpretată ca recomandare sau garanţie în beneficiul (calităţii, nivelului serviciilor sau ratingului) oricărei variante de servicii turistice propuse.
 6. Pentru fiecare solicitare concretă, baza de date formează o variantă serviciilor turistice oferite, şi care corespunde situaţiei obiective de disponibilitate a serviciilor conform criteriilor solicitate de utilizator/client.
 7. Orice rezervare efectuata la Visitmoldova va fi considerata drept intenția utilizatorului de a achiziționa un anumit produs sau serviciu turistic de la Furnizorul de Servicii Turistice. Dacă cererea utilizatorului/clientului va fi acceptata, Visitmoldova expediază un e-mail de confirmare.
 8. Toate serviciile turistice publicate pe website și/sau prin intermediul softului Visitmoldova, sunt în funcție de disponibilitatea Furnizorilor de Servicii Turistice. Termenii si condițiile Furnizorului de Servicii Turistice (incluzând regulile de disponibilitate, transport, program de funcționare, sunt impuse de furnizorii acestor servicii) se vor aplica adițional Termenilor și Condițiilor stipulate de Visitmoldova.
 9. Termenii Furnizorilor de Servicii Turistice pot include prevederi referitoare la diferite proceduri de plată, obligații, anulări, modificări, ori restricții de alta natură. Unele structuri de cazare sau companii de transport, pot impune taxe suplimentare.
 10. Visitmoldova nu este responsabilă pentru colectarea diferitor taxe locale, suplimentare de către unele hoteluri.
 11. Clientul este direct responsabil pentru respectarea condițiilor impuse de Furnizorul Serviciilor Turistice privind timpii de transportare, cazare, excursii sau a oricăror alte reguli.

CONDIȚII PENTRU CAZARE, EXCURSII, PACHETE TURISTICE

 1. Pachetul de servicii turistice este asigurat de „Infoturism Grup” S.R.L., care este responsabil să asigure derularea operativa a programelor și serviciilor, cu respectarea în totalitate a serviciilor prevăzute în program sau comanda Turistului.
 2. Prestatorul se obligă să ofere informație veridică și completă, asigurând posibilitatea alegerii optimale a genului de servicii turistice procurate.
 3. Prezentele condiții se aplica începând cu momentul achiziționării de produse și servicii turistice de către utilizatori. În cazul în care prezentele condiții sunt puse integral la dispoziția turistului sub forma de catalog, pliant, alte înscrisuri, site – ul agenției sau alte mijloace de comunicare electronică (e-mail, chat etc), obligația de informare a turistului este considerată îndeplinită prin înscrierea acestei informații în oricare dintre documentele de plată furnizate de agenție, nefiind necesară încheierea în formă scrisă a contractului cadru de comercializare a pachetelor de servicii turistice.
 4. În cazul neconfirmării serviciilor (cazare, transport etc), agenția va oferi turistului o variantă alternativă sau va returna integral avansul.
 5. Informațiile și fotografiile prezentate în cataloagele, ofertele speciale, site, materialele publicitare prezintă și ilustrează stilul hotelului, descrierea excursiei, traseului turistic, caracteristicile generale, imaginile fiind orientative si au caracter informativ. Serviciile pot să nu corespundă în toate cazurile cu fotografia din cataloage, oferte speciale, site, materiale publicitare.
 6. Toate condițiile, regulile și restricțiile aplicabile unui pachet turistic, excursii, transport sunt cele dictate de prestator precum și de alți factori, independenți de voința Visitmoldova. Aceste reguli, precum și prețul pachetului turistic, se pot modifica, prin voința celor ce le-au impus, până la momentul cumpărării efective, fără ca Visitmoldova să poată fi făcut în vreun fel răspunzător.
 7. Prezentarea la solicitarea clientului pe pagina web www.visitmoldova.travel a variantelor de pachete turistice, excursii reprezintă oferta Visitmoldova şi achitarea de către client a unei sau altei variante de ofertă reprezintă confirmarea acordului clientului de încheiere a contratului de deservire turistică cu Visitmoldova. Din momentul achitării și confirmării pachetului turistic conform ofertei selectate de client contractul de vânzare servicii turistice între client şi Visitmoldova se consideră încheiat.
 8. Clientul prin achitarea pentru serviciul turistic confirmă că înţelege că încheie un contract de servicii turistice: transport, cazare, excursie sau alte servicii turistice conexe.
 9. Achitarea pachetului turistic înseamnă că utilizatorul a făcut cunoştinţă cu toate condiţiile tarifului şi este de acord cu ele.
 10. Clientul se obligă să respectă termenii de prestare a serviciilor turistice iar neprezentarea sau neconsumarea serviciilor turistice de către client nu oferă posibilitatea returnării sau la careva despăgubiri legate de costul serviciilor din partea prestatorului.
 11. Visitmoldova nu este răspunzătoare și nu i se pot pretinde despăgubiri, în următoarele condiții:
 • clientul nu s-a prezentat la timp la destinația indicată de prestator, înscrisă pe comandă sau pachet turistic;
 • clientul a refuzat transportul, cazarea,  datorită unor probleme legate de documentele sale personale (inclusiv lipsa viza de intrare pentru tara de destinație, viza falsă, pașaport cu interdicție, etc) sau în situația unui refuz nejustificat;
 • alte împrejurări sau cazuri de forța majora, pe care Visitmoldova nu le putea prevedea sau evita.

    12. Clientul are obligația să se asigure că este în regulă din punct de vedere al tuturor formalităților necesare călătoriei (poliție, vamă, sănătate, pașaport, viza, etc), Visitmoldova neavând nici o răspundere în fața clientului din acest punct de vedere.

CONDIȚII REZERVĂRI

 1. Visitmoldova, prin intermediul softului aferent, sau a web-sitului www.visitmoldova.travel,  şi a altor site-uri deţinute de entități care cooperează cu Visitmoldova oferă Clientului/Utilizatorului serviciile sale descrise în amănunt în ofertele individuale.
 2. Clientul/Utilizatorul poate trimite o cerere privind o rezervare excursie, cazare/hotel, eveniment prin sistemul de rezervări disponibil prin intermediul site-ului www.visitmoldova.travel introducând toate datele necesare în formular, și/sau alte site-uri deţinute de entităţi cu care cooperează Visitmoldova.
 3. Confirmarea cererii şi a tarifului. Visitmoldova afișează coșul de cumpărături cu serviciile turistice propuse iar după achitarea serviciilor turistice selectate de către client, trimite o confirmare a cererii pe adresa de e-mail indicată de Client/Utilizator. Confirmarea conține numărul de rezervare, şi detalii cu privire la serviciile turistice solicitate, valoarea totală a serviciilor (valabilă la data rezervării), precum și dovada de plată. Clientul/Utilizatorul/ înainte de plată este obligat să verifice corectitudinea datelor introduse.
 4. Client/Utilizator urmează să respectă termenii indicați/stabiliți pentru serviciile care au fost achitate.
 5. Informațiile conținute pe web www.visitmoldova.travel  și alte materiale promoționale ale Visitmoldova, sunt prezentate la momentul compunerii lor, ulterior, pot sa difere de datele reale, după cum acestea suportă modificări. Toata informația despre serviciile turistice comandate corespunde situației existente la momentul încheierii Cererii și poate să nu corespunda datelor reale, după cum acestea suportă modificări.
 6. Visitmoldova folosește exclusiv clasificarea hotelurilor realizată de companiile furnizori, care asigură deservirea Turiștilor pe teritoriul țării, în acordarea informației despre categoriile (numărul de stele) hotelurilor. Clasificarea hotelurilor se realizează de fiecare astfel de companie-partener pe baza de standardelor, practicilor sale de afaceri, și poate să nu coincidă cu categoria (numărul de stele), care este definită de organele oficiale sau de către administrația hotelului.
 7. Clientul prin achitarea serviciilor turistice confirmă că înțelege că încheie un contract de servicii şi intră într-o relație juridică directă nemijlocit cu compania de transport, unități de cazare etc. De asemenea, Clientul prin faptul achitării serviciilor acceptă că în caz că va avea careva pretenții ce ţin de serviciile turistice, urmează să le înainteze direct unității de cazare, transport sau după caz agenției. Visitmoldova nu este garant sau reprezentant al unității de cazare sau altor furnizor de serviciile turistice.
 8. Clientul se obligă să respecte legile, tradițiile și cutumele țării de ședere, să respecte regulile de sejur stabilite de către administrația hotelului, cu referință și la mijloacele de transport. În acest caz Clientul repară în numerar și în măsură deplină prejudiciul adus organizațiilor susnumite.
 9. Clientul prin prezentul contract declară că este de acord ca datele cu caracter personal să fie prelucrate de prestator în interes turistic și pentru a primi materiale informative periodice (SMS, e-mail, telefon, cataloage etc.).

TARIFE ȘI PREȚURI

 1. Ca răspuns la interpelarea completată de client/utilizator în formularul de căutare pe pagina web www.visitmoldova.travel sau prin intermediul softului aferent, se afișează toate variantele de servicii turistice accesibile şi preţurile valabile la momentul efectuării solicitării respective.
 2. La unele tarife sau oferte speciale nu se pot face anulări sau modificări. Clientul/Utilizatorul urmează să verifice și obligat să prevină Prestatorul în scris despre toate modificările, suportând consecințele expuse pentru serviciile turistice rezervate.
 3. Pentru plățile care sunt efectuate cu Cardul Bancar clientul este redirecționat către serverul autorizat și securizat al băncii comerciale Moldova-Agroindbank. În pagina de perfectare a comenzii este indicată valoarea produselor/serviciilor în valuta EURO. Valuta utilizată de bază pentru tranzacționare, corespunzătoare serviciilor visitmoldova.travel este MDL (lei moldovenești, moneda națională a Republicii Moldova). Banca clientului, pentru serviciile prestate de către www.visitmoldova.travel, face conversia în MDL la cursul intern al băncii dacă valuta cardului nu coincide cu MDL. Vă recomandăm să verificați la reprezentanții băncii sau bancă, cursul intern sau mărimea unor posibile comisioane pentru convertare, taxe de conversie monetară înainte de a efectua plata. Prin aprobarea plății, clientul recunoaște că a primit informații suficiente, complete, relevante și este de acord cu prețul total. Dacă utilizați un card de credit care nu vă aparține, trebuie să obțineți acordul scris pentru ordinul de plată direct de la proprietar (titular) al card de credit/instrument de plată. Securitatea transmiterii datelor este asigurată prin folosirea protocolului de securitate Secure Sockets Layer (SSL) 3.0. Schimbul de date se realizează prin rețele de tip închis care au cel mai înalt grad de protecție și au trecut auditul PCI DSS. Colectarea, prelucrarea și stocarea datelor confidențiale ale clienților (date card, date de înregistrare, alte date) se efectuează prin centre de procesare a datelor care dețin certificat PCI DSS. Pagina web www.visitmoldova.travel îndeplinește pe deplin cerințele și standardele de siguranță ale sistemelor internaționale de plăți Visa și Master Card (în conformitate cu cerințele PCI). Am citit și sunt de acord cu Termeni și condiții, condițiile tarifare și politica de prelucrare a datelor cu caracter personal. Sunt de acord și confirm disponibilitatea prelucrării datelor personale a persoanelor terțe indicate de mine, inclusiv transmiterea părților terțe, care asigură transportarea, precum și transmiterea transfrontalieră a datelor.Prețul oricărui serviciu presupune condiții, reguli și restricții speciale aplicabile serviciului respectiv. Clientul/Utilizatorul are obligația să se informeze despre aceste reguli înainte de a cumpăra respectivul produs. După cumpărarea serviciului se considera că Clientul/Utilizatorul a luat cunoștința despre toate aceste reguli, el nu mai poate pretinde că nu a fost informat.
 4. Nu se acceptă alte modalități de plată în afara celor prezentate pe Site/transfer bancar direct și nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru sumele de bani trimise prin curierat.
 5. În funcție de termenii și condițiile impuse de hoteluri, la momentul rezervării vi se poate cere plata integrală sau parțiala a serviciului rezervat, iar plata va fi efectuata în contul Visitmoldova, hotelului sau a reprezentantului acestuia.
 6. Visitmoldova sau Furnizorul de Servicii Turistice își rezervă dreptul de a încasa suplimentar orice taxe (sau comisioane) care pot sa apără la momentul rezervării prin plata cu cărțile de credit. În acest caz aveți obligația să vă informați despre comisioanele aplicabile.
 7. Prestatorul, cu acordul clientului, are dreptul să înlocuiască hotelul propus cu un alt hotel echivalent ca nivel de deservire, în cazul în care nu se confirmă rezervarea în hotelul selectat sau al unor alte împrejurări imprevizibile, fără a fi obligat la orice compensații. Neacceptarea exonerează de răspundere Prestatorul.
 8. Prestatorul este în drept să modifice prețul menționat în contract în cazul schimbării prețurilor pentru transport sau a taxelor pentru anumite servicii notificând clientul despre acest fapt.
 9. În cazul în care călătoria este anulată prin decizia Prestatorului, Clientului i se rambursează suma achitată. De asemenea, Prestatorul este în drept să înlocuiască cu altă deservire turistică, caz în care fie se rambursează Clientului o parte din suma achitată, fie Clientul efectuează achitări suplimentare.
 10. Clientul nu beneficiază de compensații pentru suma corespunzătoare perioadei nefolosite a călătoriei în cazul în care acesta refuză total/parțial deservirea turistică sau întrerupe călătoria indiferent de motiv.

ALTE CONDIȚII

 1. Acest Regulament, cât şi prestarea serviciilor noastre sunt reglementate de legislația în vigoare a Republicii Moldova.
 2. În cazul necorespunderii deservirii turistice procurate cu condițiile prezentului Contract, Clientul este obligat să informeze imediat reprezentantul părții primitoare, care va soluționa pe loc neînțelegerile apărute. Neexecutarea acestei condiții servește motiv pentru refuzul total/parțial în satisfacerea reclamației. În caz contrar, Clientul are dreptul de a întocmi proces-verbal semnat de partea primitoare.
 3. Prejudiciile aduse sănătății Clientului urmează a fi compensate numai în condițiile poliței de asigurare și nu este supusă unei compensații suplimentare.
 4. Contractul intră în vigoare în momentul acceptării condițiilor contractuale de servicii turistice inclusiv în cazul celor achiziționate la distantă prin mijloace electronice și încetează de drept odată cu finalizarea prestării efective a pachetului de servicii turistice.
 5. Afișarea de către Visitmoldova a prezentelor condiții generale presupune obligativitatea Clientului/Utilizatorului de a le citi. Se considera ca Client/Utilizator care a achiziționat serviciul turistic la Visitmoldova a luat la cunoștință despre conținutul acestor condiții si el nu va mai putea invoca ulterior necunoașterea lor sau lipsa de informare.
 6. Dacă nu este convenit altfel, informația şi orice programe computerizate, software-ul, necesare pentru prestarea serviciilor Visitmoldova şi folosite pe pagina web www.visitmoldova.travel şi respectiv drepturile de autor și economice asupra acestora în calitate de proprietate intelectuală aparțin Visitmoldova sau furnizorilor acesteia.
 7. Toate litigiile, apărute în legătură cu acest Regulament, cu contractul de vânzare bilete avia, contractul de transport şi prestarea serviciilor noastre, se soluționează prin negocieri sau în instanțele de judecată ale Republicii Moldova, dacă Agenția nu va indica altceva.
 8. Conform limitărilor, stabilite în acest Regulament de prestare a serviciilor, Visitmoldova poartă răspundere numai pentru daune directe, cauzate real sau ca urmare a ne-executării reale a obligațiilor noastre în cadrul prestării de către noi a serviciilor turistice şi numai în limita comisionului încasat de la Furnizorul serviciului respectiv.
 9. În cazul în care o clauză sau o parte din prezente Condiții va fi declarată nulă, clauzele rămase valabile vor continua să-şi producă efecte.
 10. Dacă vor apărea reclamații în legătură cu neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor a companiei Visitmoldova prevăzute în prezente Termeni și Condiții, nu se vor soluționa în baza negocierilor, se vor soluționa ordinea pretențiilor. Orice reclamație cu privire la serviciul achiziționat se va face în scris, în termen de maximum de 7 zile de la data producerii evenimentului reclamat. Termenul pentru a răspunde la pretenţia înaintată este de 30 zile calendaristice.
 11. Toate litigiile, apărute în legătură cu aceste Termeni și Condiții, şi prestarea serviciilor noastre, se soluţionează în instanţele de judecată competente ale Republicii Moldova.

CONDIȚII DE RETURNARE 

PENTRU SERVICII DE CAZARE, EXCURSII, PACHETE TURISTICE 

Completări la Capitol

 1. În cazul în care serviciul selectat de către Client nu este confirmat de către VisitMoldova în termen de 48 de ore de la rezervare – VisitMoldova anulează tranzacția și returnează integral suma plătită pentru serviciile rezervate. Clientul va fi notificat despre anularea rezervării și returnarea mijloacelor financiare, informația va fi expediată la adresa de e-mail a clientului. Pentru întrebări cu privire la serviciile anulate, clienții pot contacta VisitMoldova prin e-mail: info@visit-moldova.md sau la telefon de contact: +373 22 221644.
 2. În cazul în care serviciile rezervate de Client sunt anulate până la sosirea acestuia, de către furnizorii de servicii, terțe persoane (servicii de cazare, transport etc.) – VisitMoldova oferă Clientului o opțiune alternativă fie returnează integral toate plățile recepționate în avans de la Client. Notificarea de anulare va fi trimisă la adresa de e-mail a clientului. Pentru întrebări cu privire la serviciile anulate clienții pot contacta VisitMoldova prin e-mail: info@visit-moldova.md sau la telefon de contact: +373 22 221644.
 3. VisitMoldova acceptă anularea rezervării, parțială sau totală de către Client în termen de până la 10 (zece) zile înainte de furnizarea/prestarea efectivă a serviciilor turistice – fără plata unor penalități.

În cazul în care clientul anulează  parțial sau complet comanda:

 • 10 (zece) zile înainte de prestarea serviciilor turistice – VisitMoldova reține penalități de anulare în mărime de 30% din suma totală (doar dacă politica de preț și condițiile de contractare prevăd returnarea serviciilor);
 • 5 (cinci) zile înainte de prestarea serviciilor turistice – VisitMoldova reține penalități de anulare în mărime de 50% din suma totală (doar dacă politica de preț și condițiile de contractare prevăd returnarea serviciilor);
 • dacă anulați cu 5 (cinci) zile sau mai puțin înainte de data prestării serviciilor turistice – VisitMoldova VisitMoldova reține penalități de anulare în mărime de 100% din suma serviciilor contractate.

Sumele transferate către Client pentru serviciile turistice, care au fost anulate, vor fi returnate de către VisitMoldova în termen de 10 zile de la confirmarea de anulare înregistrată. Dacă rezervarea este anulată de către Client, ținând cont de condițiile de penalitate – toate taxele bancare suportate de către VisitMoldova pentru returnarea mijloacelor financiare vor fi suportate de către Client. Pentru a anula rezervarea/comanda, Clientul va expedia o cerere oficială la adresa de email: info@visit-moldova.md.

4. VisitMoldova nu poartă nici responsabilitate în caz de forță majoră – „Forța majoră“ (război, revolte, dezastre naturale, greve, deciziile autorităților publice etc.).